Prishtinë

KANAL 10 (ish Rrokum TV) (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

KANAL 10 (ish Rrokum TV) (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Java Multimedia Production" Sh.P.K. - 810521387

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Fidan Rama
Arben Ahmeti (Pronar)

Adresa

Rr.
Shkabaj-Kastriot 2

Tel & Fax


+383(0) 48/ 757-677
+383 (0) 44/141 290
+383 (0) 49/756 200
+383 (0) 49/756 700
+383 (0) 49/412 480
+383 (0) 48/101 020

E-mail

sales@kanal10.info
arbenahmeti@gmail.com
fidanrama@gmail.com
arzanabajrami@gmail.com