Prishtinë

HEKI TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

HEKI TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Hekuran A. Krasniqi B.I. N.SH. "STUDIO BY HEKI" - 811266180

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Hekuran Krasniqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Nëna Terezë, Lam - 1, Kati 7/1 Fushë Kosovë

Tel & Fax


+381(0)49/531 373
+383 (0) 44/264 855

E-mail

krasniqi.hekuran@gmail.com