Prishtinë

GLAM Radio

Emri i të licencuarit

GLAM Radio

Emri i Biznesit/OJQ-së

Glam Radio Shpk- 810862327

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ardian Hoxha, Arsim Limani, Fisnik Deçani dhe Gent Efendia (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Ahmet Krasniqi, 55-1,nr.7 Arbëri/Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 49/262 973,
+383 (0) 49/978 978

E-mail

gent@glamradio.fm
info@glamradio.fm