Gjilan

GLAM RADIO 2

Emri i të licencuarit

GLAM RADIO 2

Emri i Biznesit/OJQ-së

Glam Radio SH.P.K.. - 810862327

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ardian Hoxha, Arsim Limani, Fisnik Deçani dhe Gent Efendia bashkëpronar/suvlasnici/coowners

Adresa

Rr.
Ahmet Krasniqi,55-1,nr.7 Arbëri/Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 49/262 973

E-mail

gent@glamradio.fm