Prizren

GALAKTIKA

Emri i të licencuarit

GALAKTIKA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Sadik Bytyqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Ferizajit pn Prizren;

Tel & Fax


+383 (0) 45/510 833

E-mail

galaktika_pz@hotmail.com