Pejë

ETV (Muzikë)

Emri i të licencuarit

ETV (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Bujar Avdimetaj B.I. N.F.M. "Eurolindi" - 810214677

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Bujar Avdimetaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Nexhdet Basha pn Pejë

Tel & Fax


+383 (0) 38/433 151
+383 (0) 49/772 349

E-mail

eurolindi@hotmail.com
dafina.begolli@elkosgroup.com