Klinë

DRINI TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

DRINI TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"DK MEDIA" SH.P.K. - 811366435

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Xhafer Ademi (Pronar)

Adresa

Rr.
Ali Kelmendi, pn

Tel & Fax


+383 (0) 44/223 135

E-mail

drinitv.official@gmail.com
ademiburim@hotmail.com