Shtime

DOTNET SHPK

Emri i të licencuarit

DOTNET SHPK

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ismajl Ejupi (Pronar)

Adresa

Rr.
Adme Jashari nr.2

Tel & Fax


+383 (0) 44/111-888
+383 (0) 49/611-666

E-mail

ismajl@gmail.com
ismajl@dotnet.tv