Prishtinë

DASMA TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

DASMA TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

N.SH. Dasma TV - DASMA TV SH.P.K. - 810899081

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nehat Fejza (Pronar) Ramiz Vitia(Person kontaktues/Kontaktna osoba/Contact person)

Adresa

Rr.
Dardanët NR:20 Çagllavicë

Tel & Fax


+383 (0) 45/521-001

E-mail

ramizvitia@gmail.com