DANKOS PLUS TELEVIZIJA (Muzikë)

Emri i të licencuarit

DANKOS PLUS TELEVIZIJA (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Jelena Spiric B.I. P.P."DANKOS PLUS" 811165340

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Jelena Spiric (Pronar)

Adresa

Rr.
Knjaza Milosa, b.b.

Tel & Fax+383 (0) 28/422 142

E-mail

dankosprodukcija@gmail.com