Shtërpcë

BB HERC

Emri i të licencuarit

BB HERC

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Bojan Mladenovic (Pronar) Goran Dzelajlija(Drejtor)

Adresa

Rr.
Glavna pn/bb/nn

Tel & Fax

+383 290 71290 +381 64 862 1788

+383 (0) 49/217 557

E-mail

bokiherc@yahoo.com
herc.international.doo@gmail.com