Prishtinë

ATV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

ATV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Media Invest" SH.P.K. - 811405754

Lloji i veprimtarisë

Pronari

"Universiteti AAB" SH.P.K.
Lulzim Tafa, Ilir Tafa dhe Bujar Tafa (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Elez Berisha nr.56, Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 48/999 090
+383 (0) 44/600 091
+381/(0) 48 959 959

E-mail

zija.rexhepi@atvlive.tv