Prishtinë

ARTMOTION

Emri i të licencuarit

ARTMOTION

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

“AM Invest Group” SH.P.K
“AM Invest Group Holding DOOEL”
Valon Shala

Adresa

Rr.
/ Lidhja e Pejës, Zona Industriale, ish - Fabrika e Amortizatorëve

Tel & Fax


+383 (0) 45/577-777
+383 (0) 44/356-685
+383/38 606 052

E-mail

info@artmotion.net
sotir.sokoli@artmotion.net