Prishtinë

ARTA (Lajme)

Emri i të licencuarit

ARTA (Lajme)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Grupi Koha" Sh.p.k. - 810508955

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Flaka Surroi (Pronar)

Adresa

Rr.
. Xhorxh Bush pn (Aneksi I ish Radio Prishtina)

Tel & Fax


+383 (0) 38/249 105
+383 (0) 38/248 015
+383 (0) 44/502 485

E-mail

flaka@koha.net