Prishtinë

1ST CHANNEL

Emri i të licencuarit

1ST CHANNEL

Emri i Biznesit/OJQ-së

N.P.SH."Valiant" Valiant O.P. - 811464346

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Valon Maloku & Antigona Kotorri (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Tahir Zajmi, pn (Ish KosovaTex)

Tel & Fax


+383 (0) 49/123 123

E-mail

valamalashow@hotmail.com
valamala@gmail.com