Prishtinë

K-SPORT 4 Sport

Emri i të licencuarit

K-SPORT 4 Sport

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Kujtesa Net" Sh.p.k. - 810547862

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Florent Perjuci
Blerim Selimi
Arbër Arifi
Vijon Peja
Fiton Peja (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Preoc, Km. 7 Magjistralja, Prishtinë Ferizaj.

Tel & Fax


+383 (0) 38/400-400
+383 (0) 44/150-560
+383 (0) 44/610-924

E-mail

info@kujtesa.com
legal@kujtesa.com
raimonda.musliu@kujtesa.com